Кошик
2 відгуків
Альфа Корм - Ваш помічник в годівлі

Ацидоз рубця у ВРХ та принципи його попередження

Ацидоз рубця у ВРХ та принципи його попередження
Одним із найбільш небезпечних видів патології у високопродуктивних корів є субклінічний ацидоз рубця (САР). Його виникнення може бути спричинене багатьма факторами, проте всі вони нерозривно пов’язані з раціоном та організацією годівлі тварин.

01.03.17

Одним із найбільш поширених та небезпечних видів патології у високопродуктивних корів є субклінічний ацидоз рубця (САР). Його виникнення може бути спричинене багатьма факторами, проте всі вони нерозривно пов’язані з раціоном та організацією годівлі тварин. Ацидоз найчастіше розвивається за умови застосування великої кількості легкоперетравних вуглеводів, а також при переважанні концентратів над грубими кормами.

Для профілактики даного захворювання необхідно дотримуватися відповідної структури раціонів та забезпечувати необхідні умови для розвитку мікрофлори в травній системі ВРХ. Найважливішим показником, який характеризує ці умови, є рівень кислотності в середовищі рубця. На думку науковців, для уникнення ацидозу оптимальне значення рН повинно бути в межах 6,4-6,8. 

Фактори, від яких залежить розвиток ацидозу

Отже, щоб уникнути ацидозу, слід розробити для тварин збалансований та поживний раціон, дотримуючись при цьому певних умов. Серед головних факторів, які можуть провокувати розвиток даної патології, вчені виділяють такі:

  • Співвідношення в раціоні корів об’ємних і концентрованих кормів

Використання у годівлі значної кількості грубих кормів призводить до продукування твариною великої кількості слини, яка сприяє підвищенню рівня pH. У високопродуктивних тварин кількість цього секрету може досягати 180 л/добу. Тривалість жуйки протягом доби становить близько 8-9 год. Крім того, за активністю жуйних рухів можна проводити діагностику ацидозу. Для пережовування одного кормового жмута корова здійснює 60-70 жуйних рухів. Якщо їхня кількість зменшується, то це може бути сигналом розвитку ацидозу. 

  • Надмірна кількість у раціонах кислих або концентрованих кормів

Згодовування підвищеної кількості силосної маси із вмістом кислот понад 2,5% різко підвищує кислотність рубця. Рекомендований рівень надходження кислот із кормами становить не більше1 г на 1 кг живої маси корови. Якщо в раціоні тварини переважають концентрати, то їхня разова доза не повинна перевищувати 2 кг. У протилежному випадку зростає ризик надмірного утворення кислот і розвитку ацидозу. 

  • Вміст легкоперетравних вуглеводів

Якщо у кормах міститься велика кількість крохмалю та цукрів, то це може призвести до зниження показника рН рубця, адже за таких умов зростає інтенсивність утворення молочної та летких жирних кислот. 

  • Структура корму

Висока подрібненість кормів прискорює процес жуйки та знижує процес слиноутворення. Це, в свою чергу, сповільнює утворення молочної та летких кислот, від яких залежить кислотність середовища рубця. 

  • Масова частка вологи корму

Споживання кормів з високою вологістю різко знижує активність і тривалість жуйки. Крім того, згодовування кормової суміші з масовою часткою вологи понад 60% призводить до значного скорочення споживання сухих речовин. 

  • Різка зміна раціонів 

Різке переведення тварин з одного типу годівлі на інший призводить до функціональних збоїв в життєдіяльності мікрофлори рубця, підвищення кислотності, а також зниження ефективності використання кормів. 

  • Низька якість сінажу та силосу

Щоб усунути негативний вплив низької якості силосу на молочну продуктивність корів, фермери найчастіше вводять в раціон збільшені кількості концентратів, що неминуче призводить до розвитку ацидозу.

  • Низька забезпеченість мінеральними речовинами та вітамінами

Для нормальної активності здорової мікрофлори рубця необхідні певні мінеральні речовини, серед яких кальцій, фосфор, магній, сірка, кобальт, мідь, цинк, йод, селен, а також вітаміни А, D, Е. За їх нестачі погіршуються перетравність і ефективність використання кормів. 

Буферні речовини для запобігання розвитку ацидозу

В усьому світі розповсюджена практика застосування буферних кормових добавок для профілактики ацидозу. Проте фермери часто невірно трактують поняття «буфер» та помилково використовують в годівлі ті речовини, які не відносяться до цієї групи.  

Буфер – це речовина, що стабілізує у розчинах рН середовища і за додавання кислот або лугів підтримує його сталість на певному рівні. Враховуючи це, істинними буферами є бікарбонат натрію (сода) та бікарбонат калію. Позитивний ефект від використання бікарбонату натрію в годівлі жуйних тварин було вивчено ще в 60-х роках, проте дослідження впливу буферів на продуктивність ВРХ триває досі. 

Нерідко до цієї групи речовин відносять оксид та гідроксид магнію, карбонати калію, натрію та кальцію. Проте вчені схиляються до думки, що такі сполуки правильніше назвати нейтралізаторами, адже вони нейтралізують кислоти і таким чином підвищують рівень рН. Чим більше нейтралізаторів споживає тварина, тим нижчою буде кислотність. Натомість буфери підтримують рН середовища в певному діапазоні. 

МінеролІТ – ефективний засіб для запобігання ацидозу

В Україні немає точних даних щодо збитків, до яких щорічно призводить ацидоз. Проте жодних сумнівів не викликає факт, що ця патологія становить загрозу не лише продуктивності господарства, а й життю та здоров’ю тварин. Тому фермери всього світу  у годівлі ВРХ застосовують спеціалізовані препарати для запобігання ацидозу. 

Компанія «Альфа Корм» пропонує фермерським господарствам багатофункціональну кормову добавку «МінеролІТ» - ефективний засіб для профілактики ацидозу. Його застосування дозволяє регулювати кислотно-лужний баланс, а також відновити рН шлунка та кишечнику ВРХ. Крім того, «МінеролІТ» має здатність адсорбувати і швидко виводити з організму ендо- та екзотоксини органічної природи, кишкові гази, солі жовчних кислот, а також мікотоксини і антипоживні речовини. Даний препарат містить практично всі необхідні тваринам мікро- та макроелементи, що дозволяє йому здійснювати позитивний вплив на їх здоров’я, розвиток та продуктивність.