Кошик
2 відгуків
Альфа Корм - Ваш помічник в годівлі

Важливість мінерального живлення для організму ВРХ

Важливість мінерального живлення для організму ВРХ
Правильне мінеральне живлення корів може наблизити господарство до максимальної ефективності з утримання і забезпечити найкращі результати. Отже, в які хімічні елементи варто інвестувати фермеру, аби отримати високу продуктивність поголів’я?

04.04.17

Хімічні елементи є однією з ключових складових всього живого на Землі. Із виявлених у природі 94 видів, 81 елемент знаходиться в організмі людини та тварин. Кожен із них відіграє власну роль у перебігу життєвих процесів, тому і потреба в цих макро- та мікроелементах суттєво відрізняється. На думку науковців, саме на цьому твердженні повинно базуватися правильне мінеральне живлення сільськогосподарських тварин.

Особливу потребу в повноцінному забезпеченні хімічними елементами відчувають дійні корови, оскільки їм характерна висока інтенсивність мінерального обміну, зокрема, в період лактації та тільності. Мінеральний обмін – це процес надходження мінеральних речовин до організму, їх всмоктування (засвоєння) в травному тракті, розподіл по тканинах, а також включення до обмінних процесів. 

Біотичні елементи та їх значення

Залежно від значимості для організму тварин, хімічні елементи поділяються на життєво необхідні (біотичні) та на умовно необхідні. До окремої групи належать ті елементи, важливість яких досі остаточно не вивчена. 
Біотичні елементи живлення необхідні організму для побудови тканин, нормального функціонування органів та перебігу процесів у них. Вони постійно присутні в живих організмах, а тому повинні регулярно надходити ззовні. Виключення хоча б одного з таких елементів з раціону призводить до негативних наслідків, які проявляються специфічними симптомами. 

Потреба корів у мінеральних сполуках складається із потреби на підтримання життєдіяльності та на утворення  молока. Вона значною мірою залежить від вмісту цих хімічних елементів у кормах та від їх біологічної доступності. До числа життєво необхідних речовин для корів належать Ca, P, Mg, Na, K та інші.

Характеристика основних хімічних елементів

Правильне мінеральне живлення ВРХ може наблизити господарство до максимальної ефективності з утримання і забезпечити найкращі результати. Отже, в які хімічні елементи варто інвестувати фермеру, аби отримати високу продуктивність поголів’я?

  1. Кальцій (Са)

Основним резервом кальцію в організмі корів є кісткова тканина, в якій міститься 99% цього хімічного елемента. Його загальна маса у скелеті молочних корів вагою 500-550 кг становить близько 7,5 кг, а в м’яких тканинах – лише 100 г. 

Засвоєння кальцію організмом молочних корів до 60-ої доби лактації досягає максимуму - біля 60%, тоді як наприкінці лактаційного періоду опускається до 22%. Цей факт обов’язково необхідно враховувати для правильної профілактики післяродової гіпокальціємії (родильного парезу), яка найчастіше виникає в перші тижні після отелення.

Основною причиною виникнення хвороби є надмірний вміст кальцію в раціонах корів наприкінці лактації та в сухостійний період. В результаті збільшеного надходження цього хімічного елемента з кормами внутрішні механізми підвищення його концентрації в крові сповільнюються. Тому у корів з високою молочною продуктивністю в перші дні після отелення виникає різкий дефіцит кальцію, адже в цей період разом з молозивом з організму виводиться до 100 г цього елемента на добу.

На початку лактації рівень кальцію в раціонах високопродуктивних корів повинен становити 0,8%, а у низькопродуктивних – 0,4%. Для підтримання життя корові масою 550 кг необхідно близько 24 г кальцію на добу та 3 г - на кожен кг молока. Важливе значення має і співвідношення Са та Р. Згідно з рекомендаціями, воно має становити від 1,2:1 до 2:1.

  1. Фосфор (Р)

В організмі молочних корів вагою 500-600 кг міститься 4-4,5 кг фосфору, з яких 80% - у кістках. Для підтримання життя таким тваринам необхідно 30 г фосфору та 1,7-1,9 г фосфору на 1 кг молока. Таким чином, добова потреба у фосфорі для корови становитиме 81-87 г. 

В останні 100 днів тільності тваринам необхідно додатково вводити в раціон 7-10 г фосфору для розвитку плоду.

Недостатність фосфору зазвичай призводить до зниження апетиту, погіршення відтворної здатності, пригнічення резистентності і зменшення міцності кістяка тварин. Надлишок фосфору погіршує засвоєння кальцію і може викликати остопатію.  

  1. Магній (Mg)

Магній також є структурним елементом скелету. Його вміст в кістковій тканині складає 130-150 г, тобто 70% від його загального вмісту в організмі. 

Для задоволення потреби корів (масою 600 кг з надоєм 20 кг) у магнію його добове надходження має складати 30 г. Кількість цього елемента в раціоні низькопродуктивних корів може становити 0,12%, а у високопродуктивних – до 0,38%. За високої концентрації в кормах калію і натрію потреба в магнію зростає. За таких умов рекомендується додатково вводити 50 г магнію у вигляді MgО.

  1. Натрій (Na)

Необхідність натрію полягає у забезпеченні високої молочної продуктивності корів. Потреба тварин в цьому елементі становить близько 2 г на 1 кг сухої речовини раціону. Рекомендоване співвідношення Са:Р:Na дорівнює 1,8:1:0,3.

Для забезпечення корів натрієм достатньо ввести в щоденну добову даванку кухонну сіль в кількості 4,6 г на 100 кг ваги і 3 г на 1 кг молока.

  1. Калій (К)

Калій займає третє місце за вмістом в організмі після кальцію і фосфору. Не зважаючи на значну потребу (7-10 г на 1 кг СРР), необхідність в ньому можна задовольнити за рахунок рослинних кормів високої якості. 
Оптимальним рівнем надходження калію в організм лактуючих корів є 0,8%, а рекомендоване співвідношення калію до натрію – 3-5:1. 

Низький вміст калію призводить до погіршення споживання кормів і зниження молочної продуктивності, а його надлишок веде до посиленого споживання води.

«МінеролІТ» - для забезпечення організму ВРХ хімічними елементами

Ефективне мінеральне живлення – фактор, який відіграє вирішальну роль у формуванні молочної продуктивності корів. Забезпечити тварин достатньою кількістю хімічних елементів із використанням лише традиційних кормів практично неможливо. Саме тому необхідно збагачувати раціон поголів’я спеціальними кормовими добавками, які містять набір необхідних макро- та мікроелементів. 

З метою запобігання дефіциту біотичних хімічних елементів компанія «Альфа Корм» пропонує ефективний препарат «МінеролІТ». Дана кормова добавка містить в своєму складі широкий спектр макро- та мікроелементів, які ефективно засвоюються організмом тварин та беруть участь у перебігу життєвих процесів.

«МінеролІТ» регулює гомеостаз організму, здійснює м'яку коригувальну дію на нього, забезпечуючи здоровий розвиток та високу продуктивність сільськогосподарських тварин.