Кошик
2 відгуків
Альфа Корм - Ваш помічник в годівлі

Протеїни та вуглеводи в раціоні ВРХ

Протеїни та вуглеводи в раціоні ВРХ
Оскільки протеїн (білок) та вуглеводи відіграють значну роль у розвитку ВРХ, то раціон повинен повністю задовольняти потреби тварин у цих речовинах. Тому в організації годівлі слід враховувати вміст протеїну та вуглеводів, що містяться в кормах.

31.10.17

Білки та вуглеводи – найважливіші компоненти кормів ВРХ, від яких залежить здоров’я та продуктивність тварин. 

Білки беруть участь в усіх життєво важливих процесах – розмноженні, рості та розвитку. Вони служать основою імунітету, а також входять до складу ферментів та гормонів, що регулюють обмін речовин.

Вуглеводи є головним джерелом живлення та постачальником енергії в організм корів. Вони складають близько 80% органічної речовини раціону жуйних тварин.

Оскільки протеїн (білок) та вуглеводи відіграють значну роль у розвитку ВРХ, то раціон повинен повністю задовольняти потреби тварин у цих речовинах. Тому в організації годівлі слід враховувати вміст протеїну та вуглеводів, що містяться в кормах. 

Протеїн в кормах та методи його розрахунку

Для побудови тканин тіла, а також утворення молока тварина щодня має отримувати з кормом необхідну кількість якісного білка. Без нього не виростити ремонтний молодняк, не відгодувати бика до хороших кондицій, не вивести корову на пік лактації з подальшою реалізацією нею генетичного потенціалу продуктивності. 

Білок, що міститься в кормах, називається протеїн. Він складається з амінокислот, які в кормах можуть бути присутніми і в вільному стані. Особливо багаті на вільні амінокислоти зелені корми в період інтенсивного росту рослин.

Амінокислоти - органічні з’єднання, в молекулі яких одночасно містяться карбоксильні і амінні групи. Частина амінокислот може синтезуватися самим організмом, а решта – має надходити разом з кормом (незамінні амінокислоти).

Продуктивність більшості тварин залежить від амінокислотного складу білків, що надходять з кормом. У жуйних тварин незамінні амінокислоти синтезуються мікроорганізмами в передшлунках, тому вони в меншій мірі реагують на якість протеїнів, ніж тварини з однокамерним шлунком. Найбільше значення в харчуванні молочної худоби мають амінокислоти метіонін, триптофан і лізин.

Способи визначення вмісту протеїну в кормах

Кількість азоту (N), що міститься в кормі, можна розрахувати аналітичним шляхом. У складі сирого протеїну (СП) міститься в середньому 16% азоту. Отже, знаючи кількість азоту (N), можна обчислити кількість сирого протеїну (СП). Даний показник включатиме всі з'єднання, які містять азот, тобто чистий білок і непротеїновий азот.

Рекомендована частка сирого протеїну в раціоні корів може становити від 12% в сухостійний період і до 18% - для корів в стадії ранньої лактації.

Також вміст сирого протеїну можна визначити за методом Венде. Він враховує тільки частину азоту. Таким чином, кількість сирого протеїну в кормі дорівнює вмісту азоту, помноженому на 6,25.

СП = N * 6,25 

Цю формулу також використовують для розрахунку азотистих добавок в раціоні, наприклад, кормової сечовини.

Варто врахувати, що тварина не має можливості накопичувати велику кількість протеїну, тому необхідне постійне його надходження з кормом.

Види вуглеводів та їх значення

Вуглеводи розподіляють на структурні і неструктурні. Основні структурні вуглеводи – це целюлоза, геміцелюлоза і лігнін. В аналізах кормів їх позначають, як NDF і ADF, ADL відповідно. Вони знаходяться переважно в стінках рослин. Структурні вуглеводи не багаті на поживні речовини і погано перетравлюються. Проте вони виконують функцію подразнення стінок рубця, що забезпечує його скорочення.

Неструктурні або легкозасвоювані вуглеводи - це крохмаль, цукор і пектин. У міжнародній класифікації вони позначаються абревіатурою NFC. У рослинах ці речовини містяться переважно всередині клітин. Неструктурні вуглеводи солодкі на смак та служать відмінним джерелом енергії. Винятком є «стабільний крохмаль», який не розщеплюється в рубці, а всмоктується в кишечнику.

Дуже важливо постійно підтримувати баланс між структурними і неструктурними вуглеводами (між клітковиною і концентратами), адже лише так можна уникнути розвитку ацидозу. 

Показник структурності корму та його розрахунок

Щоб визначити, чи має раціон необхідну для нормальної роботи рубця структуру, необхідно визначити показник структурності корму (SW). 

SW – це порівняльна величина, яка вираховується на основі часу жування і пережовування, а також переносимості тваринам концентрованих кормів. Чим вища переносимість концентратів, тим вищий показник структурності корму.

Величина показника структурності корму для грубих кормів коливається від 4,3 (солома) до 1,6 (хороший кукурудзяний силос). Соковиті корми, багаті енергією, мають нижчі показники (наприклад, картопля - 0,7). Концентровані корми мають дуже низькі показники або рівні нулю. Показник структурності корму всього раціону високопродуктивних корів рекомендується не менше 1,2. 

Не існує такого корму, котрий міг би забезпечити корів усіма необхідними поживними речовинами в достатній кількості. Саме тому слід розробляти раціони з використанням різних видів кормів та кормових добавок. «Альфа Корм» пропонує широкий вибір преміксів та БВМД для великої рогатої худоби. Вони збагачують раціон тварин та задовольняють їх потреби в поживних речовинах. 

Кормові добавки від компанії «Альфа Корм» сприяють досягненню головної мети господарювання -  забезпеченні високої продуктивності і міцного здоров'я стада.